Nom: Gabriel

Origen i significat

El nom Gabriel prové de l'hebreu גַבְרִיאֵל (Gavri'el), que significa "home de Déu" o "Déu és la meva força". És un nom amb una forta connotació religiosa, ja que Gabriel és un dels arcsàngels principals en moltes tradicions monoteistes, incloent el cristianisme, el judaisme i l'islam. L'arcàngel Gabriel és conegut per ser el missatger de Déu, jugant un rol destacat en diverses narratives bíbliques, com l'anunciació a la Mare de Déu.

Aquest nom ha estat àmpliament adoptat en moltes cultures diferents amb variants en diverses llengües, com Gabriele en italià o Gabriela en la seva forma femenina. La seva popularitat es pot deure en gran part al seu significat profund i la seva presència destacada en textos religiosos. El nom porta implícit un sentit de protecció i missatgeria divina.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Gabriel a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 161 de 59.142 noms
  • Freqüència: 9.839 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 1,26 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 81 de 1.448 noms
  • Freqüència: 118 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 2,1 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Gabriele (m)Gabrieli (m)Ariel (m)Riel (m)Adriel (m)Dariel (m)Biel (m)Gabi (m)Abel (m)Gabriela (f)

Gabriel apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb GNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms catalansNoms llargsNoms de nen