Nom: Pietro

Origen i significat

Pietro és la forma italiana del nom Pedro, que prové del nom grec Petros, que significa "roca" o "pedra". Aquest nom té una forta connotació religiosa ja que, dins el cristianisme, Sant Pere (o Sant Pietro en italià) és considerat la pedra angular sobre la qual es va construir l'Església. Sant Pere, apòstol de Jesucrist, és sovint associat amb la solidesa, l'estabilitat i la fidelitat en la fe.

El nom Pietro ha estat molt popular a Itàlia i ha estat portat per una gran quantitat d'individus al llarg de la història, incloent-hi artistes, sants i nobles. Aquest nom pot transmetre un sentit de tradició i respectabilitat, i en moltes cultures, els noms associats amb figures religioses importants com Sant Pere tenen un ressò especial.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Pietro a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2295 de 59.142 noms
  • Freqüència: 193 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 726 de 1.448 noms
  • Freqüència: 9 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,16 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Petro (m)Piero (m)Pedro (m)Pierre (m)Peter (m)Petru (m)Pietat (f)Petra (f)

Pietro apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb PNoms originals de nenNoms originalsNoms de nen