Nom: Pedro

Origen i significat

El nom Pedro és la versió espanyola del nom Petrus, l'origen del qual és llatí i significa "roca" o "pedra". Aquest nom té un fort vincle amb la tradició cristiana, ja que Sant Pere, un dels apòstols de Jesús, va ser anomenat així per Jesús com a referència a la seva fortalesa i la seva funció com a "pedra angular" de l'Església.

En la cultura popular, el nom Pedro s'associa sovint amb la solidesa, la fiabilitat i la constància, qualitats metafòriques vinculades a la roca. El nom ha estat extensament utilitzat en països de parla hispana i portuguesa (en aquest últim cas com a Pedro), mantenint la seva popularitat al llarg dels segles.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Pedro a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 36 de 59.142 noms
  • Freqüència: 29.584 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 3,8 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 248 de 1.448 noms
  • Freqüència: 36 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,66 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Piero (m)Petro (m)Pietro (m)Leandro (m)Teodoro (m)Jero (m)Pere (m)Alejandro (m)Alesandro (m)Alexandro (m)

Pedro apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb PNoms de nen