Nom: Pietat

Origen i significat

El nom Pietat té un fort component religiós i cultural, derivant de la paraula llatina "pietas", que significa devoció, reverència o respecte. Aquest terme era altament valorat en la cultura romana com una virtut essencial que englobava el deure i el respecte cap als déus, la família i la pàtria. Com a nom femení, Pietat reflecteix aquestes qualitats de fidelitat i compassió.

A més, el concepte de pietat és central en el cristianisme, on es refereix a la devoció i l'amor cap a Déu i la Mare de Déu. De fet, una de les representacions més famoses d'aquesta virtut és la Pietat de Miguel Àngel, una escultura que mostra la Mare de Déu amb Jesús mort als seus braços. Com a nom de dona, Pietat pot ser interpretat com un homenatge a aquests valors religiosos i artístics.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Pietat a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3472 de 59.142 noms
  • Freqüència: 104 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Pia / Pía (f)Piedad (f)Ivett (f)Petra (f)Pepita (f)Caritat (f)Pietro (m)Privat (m)

Pietat apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb PNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena