Nom: Piero

Origen i significat

Piero és un nom masculí d'origen italià, essent una variant de Pietro, que és la forma italiana del nom Pedro. Aquest últim prové del nom grec Petros, que significa "roca" o "pedra". Aquest significat es relaciona amb la figura bíblica de l'apòstol Pere, a qui Jesús va anomenar la "roca" sobre la qual es construiria l'església cristiana.

El nom Piero ha estat popularitzat en part gràcies a diverses figures importants de la història i la cultura italiana, com ara l'artista del Renaixement Piero della Francesca. La seva variant, Pietro, ha estat un nom comú a Itàlia al llarg dels segles, i Piero n'és una forma afectuosa o familiar, mantenint la força i la solidesa implícites en el seu significat original.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Piero a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3421 de 59.142 noms
  • Freqüència: 106 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 675 de 1.448 noms
  • Freqüència: 10 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,18 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Pietro (m)Pierre (m)Pedro (m)Petro (m)Jero (m)Ciro (m)Siro (m)

Piero apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb PNoms originals de nenNoms originalsNoms de nen