Nom: Nelson

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Nelson a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1395 de 59.142 noms
  • Freqüència: 382 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,05 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Nelo (m)Nel (m)Anderson (m)Neo (m)Wilson (m)León (m)Celso (m)Nèstor / Néstor (m)Alison (f)Alyson (f)

Nelson apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb NNoms originals de nenNoms originalsNoms de nen