Nom: Anderson

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Anderson a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2431 de 59.142 noms
  • Freqüència: 176 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ander (m)Andrés (m)Andoni (m)Nelson (m)Andreas (m)Andre / André (m)Jefferson (m)Arsen (m)Andrei (m)Andreu (m)

Anderson apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen