Nom: León

Origen i significat

El nom Leon prové del grec antic Λέων (Leōn), que significa "lleó". Aquest nom ha estat utilitzat des de temps antics, no només en la cultura grega sinó també en altres cultures europees, com a símbol de força i coratge. És un nom que transmet poder i majestuositat, atributs comunament associats amb el rei dels animals.

A més, en la tradició judeocristiana, Leon pot fer referència a un dels quatre éssers vivents que envolten el tron de Déu, cada un amb diferents formes, un dels quals és un lleó, que representa la majestat i ferocitat. Aquestes connotacions han contribuït a la popularitat del nom en diverses cultures i èpoques. Leon és també un nom comú en molts països de parla hispana, eslava i anglosaxona, entre altres.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom León a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1261 de 59.142 noms
  • Freqüència: 449 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,06 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 330 de 1.448 noms
  • Freqüència: 26 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,46 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Leone (m)Leo (m)Leonel (m)Leonid (m)Leonard (m)Leoncio (m)Leonardo (m)Leònidas / Leónidas (m)Lion (m)Alen (m)

León apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb LNoms originals de nenNoms curts de nenNoms originalsNoms de nenNoms curts