Nom: Maximiliano

Origen i significat

El nom Maximiliano té les seves arrels en la llengua llatina, i es pot desglossar en dues parts: "maximus", que significa "màxim" o "el més gran", i un sufix que podria estar relacionat amb "Aemilianus", un altre nom llatí. Així, el significat complet de Maximiliano podria interpretar-se com "el més gran d'Aemilio" o simplement "el més gran".

Aquest nom ha estat portat per emperadors, com Maximiliano I d'Habsburg, i altres figures històriques de l'aristocràcia europea, conferint-li un aire de noblesa i grandesa. La seva popularitat es pot deure en part a aquestes connotacions de poder i preeminència associades al nom.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Maximiliano a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1101 de 59.142 noms
  • Freqüència: 542 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,07 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 573 de 1.448 noms
  • Freqüència: 13 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,23 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Maximilián (m)Maximilià (m)Massimiliano (m)Maximino (m)Emiliano (m)Màxim (m)Maxime (m)Máximo (m)Mariano (m)Aureliano (m)

Maximiliano apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb MNoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen