Nom: Màxim

Origen i significat

El nom Maxim prové del llatí "Maximus", que significa "el més gran" o "el màxim". Aquest nom va ser comú en l'antiga Roma, portat per diversos senadors, generals i fins i tot emperadors, reflectint un desig de grandesa i excel·lència. La seva utilització s'ha mantingut en diverses cultures amb versions i derivats com Maxime en francès o Massimo en italià.

Maxim pot ser també la forma curta de Maximilià, una altra variant que comparteix l'arrel llatina i que es pot traduir com "el més gran de la família". Ambdues formes del nom suggereixen una personalitat imponent i pot ser que portadors del nom siguin percebuts com a persones amb fortes qualitats de lideratge i autoritat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Màxim a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 963 de 59.142 noms
  • Freqüència: 645 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,08 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 498 de 1.448 noms
  • Freqüència: 16 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,28 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Maxime (m)Máximo (m)Maximino (m)Maximilià (m)Max (m)Xim (m)Maximilián (m)Maximiliano (m)Màxima / Máxima (f)Maksim (m)

Màxim apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb MNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen