Nom: Mariano

Origen i significat

El nom Mariano és d'origen llatí i deriva de "Marianus", que pot ser interpretat com a "relatiu a Maria" o "pertanyent a Maria". Aquesta connexió amb Maria, la mare de Jesús en la tradició cristiana, pot suggerir una devoció o vincle especial amb la figura mariana. És un nom que ha estat popular en països de tradició catòlica, reflectint sovint una expressió de fe.

A més, el nom Mariano pot també estar associat amb el terme llatí "marianus", que significa "del mar", però aquesta interpretació és menys comuna. Mariano ha estat portat per diverses personalitats històriques i contemporànies, reforçant la seva presència i reconeixement en diferents àmbits i cultures.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Mariano a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 305 de 59.142 noms
  • Freqüència: 4.056 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,52 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Marian (m)Marino (m)Adriano (m)Marià (m)Mario (m)Marín (m)Marí (m)Arian (m)Aureliano (m)Valeriano (m)

Mariano apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb MNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms catalansNoms llargsNoms de nen