Nom: Máximo

Origen i significat

Màximo és un nom masculí d'origen llatí que significa "el més gran" o "el màxim". Deriva de la paraula "maximus", que és un superlatiu utilitzat per destacar la grandesa o la superioritat d'una persona o objecte. Aquest nom ha estat utilitzat al llarg de la història per emperadors, sants i figures de notable importància, reforçant la seva connotació de poder i excel·lència.

El nom Màximo pot ser trobat en diferents variants lingüístiques i cultures, tot i que pot variar en ortografia i pronunciació. Per exemple, en anglès es troba com Maximus, mentre que en idiomes com l'espanyol, la forma Máximo és més comuna. En qualsevol cas, el nom porta implícita una expectativa d'èxit i grandesa.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Máximo a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 651 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.140 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,15 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 362 de 1.448 noms
  • Freqüència: 23 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,42 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Màxim (m)Maximino (m)Maxime (m)Ximo (m)Massimo (m)Max (m)Maximilià (m)Maximilián (m)Maiol (m)Mario (m)

Máximo apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb MNoms de nen