Nom: Macià

Origen i significat

El nom Macià és una variant catalana de l'original Matthias o Matías, que té arrels en l'hebreu Mattityahu. Aquest nom significa "Don de Déu" o "Regal de Déu", reflectint una connexió espiritual o divina. Tradicionalment, ha estat un nom utilitzat en contextos cristians, ja que es relaciona amb Sant Maties, l'apòstol que va substituir Judes Iscariot després de la seva traïció.

A Catalunya, Macià pot tenir també una connotació històrica i cultural important, ja que es pot associar amb Francesc Macià (1859-1933), el president de la Generalitat de Catalunya durant la proclamació de la República Catalana l'any 1931. Així, el nom pot evocar sentiments de patriotisme i recordar figures clau de la història catalana.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Macià a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3185 de 59.142 noms
  • Freqüència: 119 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Marcial (m)Macari (m)Marià (m)Màrcia / Marcia (f)Marçal (m)Matías (m)Mattia (m)Marian (m)Macabeu (m)Maia (f)

Macià apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb MNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen