Nom: Màrcia / Marcia

Origen i significat

Marcia és la forma femenina del nom Marc, que té les seves arrels en l'antiga Roma. El nom Marcia prové del llatí "Martius", que significa "consagrat a Mart", el déu de la guerra, i per tant pot estar associat amb qualitats com la fortalesa i el valor. Aquest nom també pot ser relacionat amb la noblesa, ja que va ser portat per membres de la gens Marcia, una de les famílies patrícies de l'Antiga Roma.

A més, el nom Marcia pot ser vist com la versió femenina de Marco, que és una variació de Marc. En la cultura occidental, Marcia ha estat un nom popular en diferents períodes de la història, i ha tingut presència en diverses obres literàries i contextos culturals, consolidant-se com un nom amb una rica herència històrica i cultural.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Màrcia / Marcia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2275 de 59.142 noms
  • Freqüència: 195 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Maria / María (f)Marciana (f)Marcelina (f)Màriam / Mariam (f)Marian (f)Marina (f)Marisa (f)Mariia (f)Mariya (f)Mara (f)

Màrcia / Marcia apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb MNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena