Nom: Matías

Origen i significat

Matias és un nom masculí d'origen hebreu, variant de Matthias o Matías, que es deriva del nom bíblic Matityahu. El significat del nom pot ser interpretat com "Do de Déu" o "Regal de Déu", i està format per les arrels hebrees "mattath", que significa "dona" o "regal", i "yah", que és una forma abreujada de "Yahveh", el nom de Déu en la tradició jueva.

Aquest nom té una presència significativa en la Bíblia, ja que és el nom de l'apòstol que va ser escollit per substituir Judes Iscariot després de la seva traïció. La forma Matias és comuna en moltes cultures de parla hispana i portuguesa, així com en altres regions, adaptant-se a la fonètica i ortografia locals.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Matías a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 440 de 59.142 noms
  • Freqüència: 2.214 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,28 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 197 de 1.448 noms
  • Freqüència: 47 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,83 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Mathias (m)Maties (m)Mathis (m)Mattia (m)Mataties (m)Matei (m)Atlas (m)Macià (m)Marià (m)Martí (m)

Matías apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb MNoms de nen