Nom: Marçal

Origen i significat

El nom Marçal prové de l'origen llatí i és una forma derivada del cognom Marcellus, que és una variant diminutiva de Marcus. El nom Marcus, que també ha donat lloc a noms com Marc, es pensa que podria estar relacionat amb el déu romà de la guerra, Marte, encara que aquesta connexió no és del tot clara i podria simplement al·ludir a qualitats com la virilitat o el caràcter marcial.

En la cultura catalana, Marçal ha estat un nom relativament comú i ha estat portat per diverses figures històriques i culturals. A més, el nom pot estar associat amb la tradició i l'herència romana de la regió, ja que Catalunya va formar part de l'Imperi Romà i molts noms d'aquesta època encara tenen presència en la nomenclatura actual.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Marçal a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 547 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.544 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,2 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 447 de 1.448 noms
  • Freqüència: 18 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,32 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Marcial (m)Marc (m)Marcel (m)Margal (m)Marcelo (m)Marco (m)Marcel·lí (m)Marcelino (m)Marià (m)Marcos (m)

Marçal apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb MNoms catalans de nenNoms catalansNoms de nen