Nom: Lyan

Origen i significat

El nom Lyan és menys comú i pot tenir diverses interpretacions depenent de la seva procedència. Una possibilitat és que sigui una variant moderna o una adaptació fonètica de noms com Liam o Ryan, els quals tenen orígens en cultures de parla anglesa. Liam és una forma irlandesa de William, que significa "protector resolut", mentre que Ryan és un nom irlandès que significa "descendent del rei".

En altres contextos, Lyan podria ser un nom creat o una fusió de diferents noms o elements sonors. En aquest cas, l'origen del nom és més personal i subjectiu, sense un significat històric o cultural específic. La sonoritat i l'estètica del nom podrien ser els factors predominants en la seva elecció per part dels pares.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Lyan a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 7207 de 59.142 noms
  • Freqüència: 39 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 956 de 1.448 noms
  • Freqüència: 6 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,11 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ilyan (m)Yan (m)Aliyan (m)Ayan (m)Lyam (m)Nyan (m)Ryan (m)Aylan (m)Dylan (m)Alan (m)

Lyan apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb LNoms originals de nenNoms curts de nenNoms originalsNoms de nenNoms curts