Nom: Ilyan

Origen i significat

El nom Ilyan (o també escrit com Ilian o Elian) podria ser una variant de Elián, que té orígens diversos. Una de les possibles fonts és el nom llatí Aelianus, que seria una derivació d'Aelius, un cognom romà. Aquest cognom podria estar relacionat amb la paraula grega "helios", que significa sol.

Una altra possible interpretació és que Ilyan prové de l'arrel semítica "El", que significa Déu, i per tant estaria relacionat amb noms que tenen una connotació religiosa o espiritual. Aquesta connexió amb el diví és comuna en moltes cultures i podria indicar una tradició de noms teòfors, és a dir, noms que inclouen el nom d'una divinitat o que fan referència a ella.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ilyan a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 7080 de 59.142 noms
  • Freqüència: 40 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 871 de 1.448 noms
  • Freqüència: 7 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,12 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ilya (m)Lyan (m)Ilan (m)Ilyas (m)Aliyan (m)Yan (m)Kylian (m)Ilyass (m)Dilan (m)Ilian (m)

Ilyan apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb INoms originals de nenNoms originalsNoms de nen