Nom: Alan

Origen i significat

El nom Alan és d'origen incert, però es creu que podria tenir arrels en diverses cultures. Una de les teories suggerix que prové dels pobles alans, una tribu nòmada iraniana que es va establir a Europa durant l'antiguitat. Segons aquesta hipòtesi, el nom podria tenir un significat relacionat amb la paraula que significa "harmonia" o "pedra" en les llengües antigues iranianes.

Una altra possibilitat és que Alan sigui d'origen cèltic, potser relacionat amb la paraula "alun", que significa "guapo". Aquest nom ha estat popular a Gran Bretanya i França des de l'Edat Mitjana, i podria haver estat portat pels normands que van invadir Anglaterra l'any 1066. Així mateix, el nom Alan ha estat utilitzat en moltes cultures diferents amb diverses ortografies, la qual cosa suggereix que la seva popularitat es pot deure a la seva sonoritat agradable i fàcil adaptabilitat a diferents llengües.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Alan a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 391 de 59.142 noms
  • Freqüència: 2.677 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,34 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 116 de 1.448 noms
  • Freqüència: 84 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 1,49 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Alain (m)Aylan (m)Azlan (m)Arslan (m)Aliyan (m)Salman (m)Malang (m)Alai (m)Elan (m)Ilan (m)

Alan apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms curts de nenNoms de nenNoms curts