Nom: Ayan

Origen i significat

El nom Ayan té orígens que poden rastrejar-se en diverses cultures, i el seu significat varia en funció d'aquestes. En algunes llengües de l'Àfrica Oriental, com el somali, Ayan pot significar "sort" o "fortuna". És un nom que es pot donar tant a nens com a nenes en aquestes regions, encara que la versió masculina és la més comuna.

En el context de la cultura indoària, especialment dins de l'àmbit lingüístic del sànscrit, el terme Ayan podria ser interpretat com "moviment" o "camí", tot i que aquest significat no està estrictament vinculat a l'ús del nom en si. Això mostra com el nom Ayan pot tenir una riquesa de significats depenent de l'origen cultural i geogràfic.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ayan a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 4128 de 59.142 noms
  • Freqüència: 83 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 400 de 1.448 noms
  • Freqüència: 20 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,36 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Nayan (m)Rayan (m)Zayan (m)Aryan (m)Ayaan (m)Aylan (m)Ayman (m)Yan (m)Brayan (m)Aliyan (m)

Ayan apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb ANoms originals de nenNoms curts de nenNoms originalsNoms de nenNoms curts