Nom: Lukas

Origen i significat

Lukas és la forma alemanya i escandinava del nom Lucas, que té les seves arrels en el nom llatí Lucanus, que significa "pertanyent a Lucània". Lucània era una antiga regió del sud d'Itàlia, i el nom pot estar relacionat amb la paraula llatina "lux", que significa "llum". Aquesta connexió suggereix un simbolisme associat amb la llum i la claror.

El nom Lukas és també una variant de Lucas, que és la forma llatina del nom grec Loukas. Aquest nom es va fer famós a través de l'autor del tercer Evangeli del Nou Testament, Sant Lluc, el qual és considerat patró dels metges i artistes. La seva forma en diferents llengües ha estat àmpliament adoptada a través del món cristià.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Lukas a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1748 de 59.142 noms
  • Freqüència: 279 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1051 de 1.448 noms
  • Freqüència: 5 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,09 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Luka (m)Lucas (m)Luke (m)Luan (m)Luar (m)Luay (m)Lucà (m)Luis (m)Lua (f)Luisa (f)

Lukas apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb LNoms originals de nenNoms originalsNoms de nen