Nom: Lucà

Origen i significat

Luca és la forma italiana i rumana del nom Lucas, el qual és d'origen llatí i prové de la paraula "lux", que significa "llum". Aquest nom té una connotació de lluminositat i claror, i es pot interpretar com a simbol de coneixement i il·luminació. És la versió masculina del nom, encara que en alguns països també es pot trobar com a nom femení amb una ortografia lleugerament diferent.

A més, Luca és una figura present en els textos cristians, ja que Sant Lucas és l'autor de l'Evangeli de Lucas i dels Fets dels Apòstols en el Nou Testament. Això afegeix una dimensió religiosa al nom, donant-li un aire de tradició i profunditat espiritual. Aquesta connotació pot ser valorada per aquells que busquen noms amb un significat religiós o espiritual.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Lucà a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 407 de 59.142 noms
  • Freqüència: 2.524 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,32 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 19 de 1.448 noms
  • Freqüència: 305 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 5,42 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Lucas (m)Lluçà (m)Lucca (m)Luc (m)Lucian (m)Gianluca (m)Luciano (m)Luan (m)Luar (m)Luay (m)

Lucà apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb LNoms curts de nenNoms de nenNoms curts