Nom: Luan

Origen i significat

El nom Luan té diversos possibles orígens i significats. En algunes cultures, com l'albanesa, Luan significa "lleó", derivant d'una paraula amb arrels indoeuropees similars a les d'altres llengües que utilitzen aquesta referència animal per a noms masculins. Així, podria compartir connotacions de força i coratge associades tradicionalment amb el lleó.

D'altra banda, Luan també pot ser un nom d'origen portuguès o brasiler, on és utilitzat com a nom masculí. Pot ser una variant de Luã, que en llengua tupi significa "lluna", conferint al nom un caràcter més poètic o relacionat amb el cos celeste. Tanmateix, la diversitat d'origens fa que el nom pugui tenir diferents connotacions i ressonàncies en cada cultura.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Luan a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 5766 de 59.142 noms
  • Freqüència: 53 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1040 de 1.448 noms
  • Freqüència: 5 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,09 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Luqman (m)Lucian (m)Luciano (m)Juan (m)Luar (m)Luay (m)Xuan (m)Alan (m)Elan (m)Ilan (m)

Luan apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb LNoms originals de nenNoms curts de nenNoms originalsNoms de nenNoms curts