Nom: Julià

Origen i significat

El nom Julià és la versió masculina catalana del nom llatí Julianus, derivat de la nissaga romana dels Julis. Aquesta gens va donar noms a diverses figures històriques, incloent Juli Cèsar. El significat del nom Julià pot estar vinculat amb conceptes com la joventut o podria ser interpretat com "pertanyent a Juli", referint-se a la gens o família romana.

Julià ha estat un nom comú al llarg de la història, portat per emperadors, sants i altres personatges destacats, com Sant Julià l'Hospitalari. El nom evoca un aire de tradició i dignitat, mantenint-se com un nom clàssic que ha resistit el pas del temps.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Julià a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 999 de 59.142 noms
  • Freqüència: 614 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,08 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 870 de 1.448 noms
  • Freqüència: 7 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,13 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Júlia / Julia (f)Julián (m)Juli (m)Julio (m)Julien (m)Julita (f)Julaybib (m)Juliana (f)Julieta (f)Ilia (m)

Julià apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb JNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen