Nom: Jorge Luis

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Jorge Luis a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 604 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.311 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,17 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Jorge (m)Luis (m)Lluís (m)Joel (m)Jorgina (f)Reis (f)

Jorge Luis apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb JNoms llargs de nenNoms llargsNoms de nen