Nom: Joel

Origen i significat

El nom Joel és d'origen hebreu i es pot trobar a l'Antic Testament de la Bíblia, on Joel és un dels profetes menors. El significat del nom Joel es pot desglossar en dues parts: "Jo", que és una forma curta de Jehovà, i "el", que significa "Déu", resultant en el significat de "Jehovà és Déu" o "Déu és el Senyor". Aquest nom ha estat popular entre els cristians i jueus durant segles, gràcies a la seva significació religiosa i la seva presència a les escriptures.

A més de la seva connotació bíblica, el nom Joel s'ha difós en diverses cultures i llengües, mantenint sovint la seva forma original o experimentant petites variacions. La seva simplicitat i sonoritat forta han contribuït a la seva popularitat en diferents països. El nom Joel pot estar associat amb valors com l'espiritualitat, la convicció i la liderança.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Joel a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 131 de 59.142 noms
  • Freqüència: 12.556 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 1,61 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 110 de 1.448 noms
  • Freqüència: 89 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 1,58 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Joe (m)Noel (m)Xoel (m)Yoel (m)Zoel (m)Jael (m)José (m)Jadel (m)Josep (m)Ionel (m)

Joel apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb JNoms catalans de nenNoms catalans curtsNoms curts de nenNoms catalansNoms de nenNoms curts