Nom: Joan Francesc

Origen i significat

Joan-Francesc és un nom compost format per Joan i Francesc, cadascun amb el seu propi origen i significat. Joan prové de l'hebreu "Yohanan", que significa "Déu és clement" o "Déu ha fet gràcia". Aquest nom té una gran tradició bíblica i ha estat molt popular en la cultura cristiana per figures com Sant Joan Baptista i Sant Joan l'Evangelista.

D'altra banda, Francesc deriva del llatí "Franciscus", que significa "pertanyent als francs" o "home lliure". Aquest nom va guanyar popularitat gràcies a Sant Francesc d'Assís, el fundador de l'ordre dels franciscans, que és conegut per la seva humilitat i amor per la natura. La combinació de Joan-Francesc uneix els significats d'ambdós noms, suggerint una persona que pot ser vista com graciada per Déu i alhora lliure o noble d'esperit.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Joan Francesc a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1108 de 59.142 noms
  • Freqüència: 538 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,07 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Francesc (m)Cesc (m)Joan (m)Joanic (m)Francesco (m)Joana (f)Joanna (f)

Joan Francesc apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb JNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms catalansNoms llargsNoms de nen