Nom: Joan Antoni

Origen i significat

Joan-Antoni és un nom compost que combina dos noms de gran tradició i origen. Joan prové de l'hebreu Yohanan, que significa "Déu és graciós" o "Déu ha estat misericordiós". És un nom molt arrelat en la cultura cristiana, portat per diverses figures bíbliques i sants, com Sant Joan Baptista.

D'altra banda, Antoni prové del llatí "Antonius", un nomen romà del qual l'etimologia exacta és incerta, però sovint s'associa amb el concepte d'inestimable o "digne de preu". Aquest nom ha estat portat per nombrosos sants i personatges històrics, destacant Sant Antoni de Pàdua. La combinació de Joan-Antoni uneix aquests dos rics legats històrics i culturals, oferint un nom amb una forta herència religiosa i clàssica.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Joan Antoni a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 724 de 59.142 noms
  • Freqüència: 977 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,13 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Antoni (m)Joan (m)Toni (m)Andoni (m)Jonatan / Jonatán (m)Joana (f)Joanna (f)Janat (f)Anni (f)

Joan Antoni apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb JNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms catalansNoms llargsNoms de nen