Nom: Joan Andreu

Origen i significat

Joan-Andreu és un nom compost que combina dos noms de gran tradició i origen diferent. Joan prové de l'hebreu "Yohanan", que significa "Déu és favorable" o "Déu ha estat graciós". És un dels noms amb més arrelament dins de la cultura cristiana, donada la importància de Sant Joan Baptista i Sant Joan Evangelista.

D'altra banda, Andreu és la forma catalana del nom grec "Andreas", que significa "valent, home" o "guerrer". Aquest nom va guanyar popularitat com a nom cristià gràcies a Sant Andreu, un dels dotze apòstols de Jesús. La combinació de Joan i Andreu en un únic nom compost pot reflectir una herència cultural cristiana i una intenció de transmetre tant la gràcia divina com la fortalesa humana.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Joan Andreu a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3588 de 59.142 noms
  • Freqüència: 99 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Andreu (m)Joan (m)Areu (m)Joana (f)Joanna (f)Àneu (f)

Joan Andreu apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb JNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms catalansNoms llargsNoms de nen