Nom: Areu

Origen i significat

El nom Areu no és un nom de persona comú i, per tant, pot ser difícil trobar referències específiques sobre el seu significat o origen com a nom propi. Tanmateix, és possible que Areu pugui provenir de toponímics, és a dir, noms relacionats amb llocs. A Catalunya, per exemple, existeix un poble anomenat Areu a la comarca del Pallars Sobirà, el qual podria haver donat lloc a un cognom que eventualment es fes servir com a nom de pila.

En absència de fonts que confirmen el significat exacte d'Areu com a nom propi, es podria considerar que el seu ús com a nom de persona sigui una elecció moderna o una innovació inspirada per la sonoritat o el vincle amb el lloc. És important tenir en compte que els noms poden adquirir nous significats i usos al llarg del temps i en diferents cultures.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Areu a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 14.013 de 59.142 noms
  • Freqüència: 17 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 871 de 1.448 noms
  • Freqüència: 7 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,12 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Andreu (m)Aren (m)Ares (m)Aleu (m)Arau (m)Bartomeu (m)Aure (m)Nereu (m)Ariel (m)Arnau (m)

Areu apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb ANoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms catalans curtsNoms curts de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nenNoms curts