Nom: Ishak

Origen i significat

Ishak és la transliteració en diversos idiomes del nom Isaac, que té les seves arrels en l'hebreu bíblic. En l'hebreu original, el nom és יִצְחָק (Yitzhak) i significa "ell riurà" o "ell somriurà". Aquest significat fa referència a la història d'Abraham i Sara en la Bíblia i el Talmud, on es va riure en saber que tindrien un fill a la seva vellesa.

El nom Ishak, per tant, es connecta amb aquesta figura bíblica i és comú en cultures de tradició judaica, cristiana i islàmica. La variant Ishak pot ser més prevalent en regions de parla àrab o turca, reflectint les diferents maneres d'escriure i pronunciar el nom en diferents cultures. El nom simbolitza freqüentment fe i esperança.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ishak a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1600 de 59.142 noms
  • Freqüència: 314 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 403 de 1.448 noms
  • Freqüència: 20 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,37 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Isak (m)Ishac (m)Ishaq (m)Isa (m)Isaak (m)Isha (f)Isac (m)Isai (m)Isam (m)Issa (m)

Ishak apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb INoms originals de nenNoms originalsNoms de nen