Nom: Isa

Origen i significat

El nom Isa pot ser una forma curta de noms més llargs com Isaac o Isaiah, però també és un nom amb significat propi en diverses cultures. En l'àmbit islàmic, Isa és la forma àrab del nom Jesús, i té una gran importància en la tradició musulmana com a un dels profetes de Déu. Aquesta versió del nom és altament respectada i sovint utilitzada en països de majoria musulmana.

D'altra banda, Isa com a nom independent pot no tenir un significat específic més enllà de les seves connotacions religioses o culturals. En alguns casos, podria ser una elecció de nom basada en la sonoritat o la simplicitat, sense un significat profund o històric associat. Això no obstant, en cada cultura on es fa servir, Isa podria tenir connotacions úniques basades en la llengua i la tradició locals.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Isa a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 7651 de 59.142 noms
  • Freqüència: 36 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Isa (f)Isac (m)Isai (m)Isak (m)Isam (m)Issa (m)Isaac (m)Isaak (m)Isard (m)Isarn (m)

Isa apareix en aquestes llistes

Noms de 2 o 3 lletres de nenNoms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb INoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms catalans curtsNoms curts de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nenNoms curts