Nom: Isaac

Origen i significat

El nom Isaac té profundes arrels en la tradició judeocristiana i islàmica. Prové de l'hebreu Yitzhak, que significa "ell riurà" o "riurà". Aquest significat es relaciona amb la narració bíblica en la qual Déu ordena a Abraham que anomeni el seu fill Isaac, en record del seu riure quan li van anunciar que tindria un fill a la seva avançada edat.

A més, el nom Isaac és reconegut en moltes cultures i ha estat portat per diverses personalitats històriques, científics i artistes. En la tradició religiosa, Isaac és considerat un dels patriarques del poble d'Israel, i la seva història és fonamental tant en el judaisme com en el cristianisme i l'islam. Aquesta importància històrica i espiritual pot influir en la popularitat i el pes simbòlic del nom.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Isaac a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 201 de 59.142 noms
  • Freqüència: 7.029 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,9 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 108 de 1.448 noms
  • Freqüència: 82 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 1,51 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Isac (m)Isaak (m)Isa (m)Ishac (m)Isaías (m)Isai (m)Isak (m)Isam (m)Issa (m)Isa (f)

Isaac apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb INoms catalans de nenNoms catalansNoms de nen