Nom: Abraham

Origen i significat

El nom Abraham té profundes arrels en les tradicions judeocristianes i islàmiques, essent un nom amb gran significat religiós. En la Bíblia, Abraham és considerat el patriarca del poble jueu i figura clau en la història del cristianisme i l'islam. El nom prové de l'hebreu "Avraham", que significa "pare de moltes nacions", en referència a la promesa que Déu li va fer sobre la seva descendència.

A més, la variant aràbiga d'Abraham és Ibrahim, també molt comú en cultures musulmanes. En ambdós casos, el nom és sinònim de fe i lideratge espiritual. Portar el nom d'Abraham pot ser vist com un homenatge a aquesta figura central de les escriptures sagrades i un recordatori dels valors de fe, paciència i perseverança que va representar.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Abraham a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 534 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.597 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,2 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 337 de 1.448 noms
  • Freqüència: 25 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,46 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Arham (m)Abderahman (m)Abderrahman (m)Abderrahim (m)Adham (m)Abderrahmane (m)Baraa (m)Rabah (m)Abra (f)Abrar (f)

Abraham apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms catalansNoms llargsNoms de nen