Nom: Giovanni

Origen i significat

Giovanni és la versió italiana del nom Joan, que prové de l'hebreu Yohanan, significat "Déu és favorable" o "Déu ha estat graciós". Aquest nom ha estat molt popular a Itàlia i ha estat portat per una gran quantitat d'individus destacats en la història, incloent artistes, compositors i diverses figures religioses, com ara sants i papes.

La popularitat del nom Giovanni en la cultura italiana es pot atribuir a la devoció religiosa i l'admiració per Sant Joan Baptista, així com per Sant Joan Evangelista. A més, el nom ha tingut una influència notable en la literatura, amb personatges icònics que porten aquest nom, com en les obres de Dante Alighieri. Aquest nom transmet una sensació de tradició i solidesa dins de la cultura italiana.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Giovanni a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1024 de 59.142 noms
  • Freqüència: 595 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,08 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Gian (m)Giovanna (f)Gio (m)Ivan / Iván (m)Ioan (m)Anni (f)Gianna (f)Ani (f)Gia (f)

Giovanni apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb GNoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen