Nom: Gio

Origen i significat

El nom Gio podria ser una forma curta o afectuosa de noms italians més llargs com Giovanni o Giorgio. Giovanni és la versió italiana de Joan, que prové del hebreu i significa "Déu és clement" o "Déu és misericordiós". Giorgio, d'altra banda, és l'equivalent italià de Jordi, que prové del grec i significa "treballador de la terra" o "agricultor".

És comú en la cultura italiana utilitzar formes abreujades o variants afectuoses de noms, i Gio encaixa amb aquesta tendència. Aquests noms curts s'utilitzen sovint en contextos informals o dins de la família i amics. El fet que Gio pugui derivar de diferents noms pot afegir una riquesa a la seva interpretació, depenent de l'origen exacte i l'ús en cada cas particular.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Gio a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 5615 de 59.142 noms
  • Freqüència: 55 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 600 de 1.448 noms
  • Freqüència: 12 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,21 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Giorgi (m)Sergio (m)Giorgio (m)Eulogio (m)Remigio (m)Giovanni (m)Eugenio (m)Giacomo (m)Higinio (m)Rogelio (m)

Gio apareix en aquestes llistes

Noms de 2 o 3 lletres de nenNoms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb GNoms originals de nenNoms curts de nenNoms originalsNoms de nenNoms curts