Nom: Sergio

Origen i significat

El nom Sergio és d'origen llatí, i es creu que prové de la nissaga romana dels Sergii, una família patrícia de l'antiga Roma. Tot i que el significat exacte és incert, algunes fonts suggereixen que podria estar relacionat amb el terme "serge", que significa "servir" en llatí, apuntant a una possible connotació de servitud o protecció.

A més, és possible que el nom tingui arrels en el mot llatí "sericus", que significa "seda", i per tant, podria haver estat utilitzat originalment per a referir-se a algú que comerciava amb seda o estava relacionat amb aquesta indústria. Aquestes interpretacions, tot i ser plausibles, no estan confirmades definitivament i formen part de la riquesa de significats que poden envoltar l'origen d'un nom com Sergio.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Sergio a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 41 de 59.142 noms
  • Freqüència: 27.612 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 3,54 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 368 de 1.448 noms
  • Freqüència: 22 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,39 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Sergi (m)Sergei (m)Sergiu (m)Sergiy (m)Serapió (m)Gio (m)Segimon (m)Rio (m)Sergey (m)Severino (m)

Sergio apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb SNoms de nen