Nom: Ethan

Origen i significat

Ethan és un nom masculí d'origen hebreu. El significat del nom pot ser interpretat com "ferm", "constant" o "durador". Aquest nom es troba a l'Antic Testament de la Bíblia, on es fa referència a diverses persones amb aquest nom, incloent Ethan l'Ezrahita, famós per la seva saviesa.

En la cultura contemporània, Ethan s'ha convertit en un nom popular en diversos països de parla anglesa. Malgrat la seva antiga procedència, el nom ha mantingut un aire de modernitat i frescor. La seva sonoritat simple i la seva forta connotació de solidesa i fiabilitat poden haver contribuït a la seva popularitat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ethan a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1302 de 59.142 noms
  • Freqüència: 424 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,05 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 674 de 1.448 noms
  • Freqüència: 10 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,18 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Eithan (m)Neithan (m)Neythan (m)Han (m)Rehan (m)Nathan (m)Etman (m)Ehsan (m)Jonathan (m)Othman (m)

Ethan apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ENoms originals de nenNoms originalsNoms de nen