Nom: Han

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Han a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 6942 de 59.142 noms
  • Freqüència: 41 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Hans (m)Ethan (m)Izhan (m)Johan (m)Oihan (m)Orhan (m)Rehan (m)Zihan (m)Zohan (m)Ahsan (m)

Han apareix en aquestes llistes

Noms de 2 o 3 lletres de nenNoms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb HNoms originals de nenNoms curts de nenNoms originalsNoms de nenNoms curts