Nom: Othman

Origen i significat

El nom Othman és una variant d'Uthman, un nom d'origen àrab. Uthman va ser el nom d'un dels companys de Mahoma i el tercer califa de l'Islam, una figura molt respectada en la història islàmica. A causa d'aquesta associació, el nom pot ser popular entre les comunitats musulmanes i pot portar connotacions de saviesa, justícia i lideratge.

La forma Othman podria ser més comuna en determinades àrees geogràfiques o cultures, reflectint variacions fonètiques o d'escriptura. Així mateix, el nom pot tenir diferents transliteracions depenent de l'idioma i el sistema d'escriptura, com per exemple Osman, que és una altra variant utilitzada. És important destacar que, malgrat les diferències en l'escriptura, totes aquestes variants comparteixen un origen comú i un significat semblant.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Othman a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2011 de 59.142 noms
  • Freqüència: 233 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1051 de 1.448 noms
  • Freqüència: 5 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,09 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Othmane (m)Otman (m)Otmane (m)Etman (m)Roman / Román (m)Noman (m)Han (m)Ethan (m)Johan (m)Oihan (m)

Othman apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ONoms originals de nenNoms originalsNoms de nen