Nom: Elies / Elíes

Origen i significat

El nom Elies és la forma catalana del nom hebreu Elijah, que significa "El meu Déu és Yahweh" o "Jahveh és el meu Déu". Aquest nom té profundes arrels bíbliques i és portat pel profeta Elies, una figura clau en l'Antic Testament, especialment en els llibres de Reis. La història d'Elies inclou episodis de gran importància com el seu enfrontament amb els profetes de Baal i la seva ascensió al cel en un carro de foc.

Aquest nom també pot trobar-se en diverses formes a través de diferents cultures, com Elijah en anglès, Elías en castellà o Élie en francès. En el context cristià, Elies és considerat un sant i el seu nom ha estat adoptat al llarg dels segles per nombrosos sants i religiosos, mantenint-se com un nom amb una forta connotació espiritual i religiosa.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Elies / Elíes a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2318 de 59.142 noms
  • Freqüència: 189 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Eliel (m)Elisei (m)Eliseo (m)Eliseu (m)Elías (m)Elvis (m)Melquíades (m)Elise (f)Ulises (m)Elisard (m)

Elies / Elíes apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ENoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen