Nom: Ulises

Origen i significat

El nom Ulises és la forma llatina del nom grec Odysseus, protagonista de l'Odissea, l'èpica obra d'Homer. Aquesta figura mítica és famosa per la seva astúcia i per les seves llargues aventures marítimes després de la guerra de Troia. Per tant, el nom pot evocar intel·ligència, astúcia i capacitat de superar adversitats.

A més, Ulises ha estat un nom usat en diverses cultures i períodes, tot i que no és extremadament comú. En la tradició literària, Ulises representa el viatger savi i experimentat, i el seu nom pot simbolitzar la cerca del coneixement i l'enteniment a través de les dificultats i els viatges de la vida.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ulises a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2037 de 59.142 noms
  • Freqüència: 228 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 781 de 1.448 noms
  • Freqüència: 8 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,14 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ulisses (m)Moisès / Moisés (m)Elies / Elíes (m)Aquiles (m)Tuies (f)Lis (f)Elise (f)Julie (f)Lisset (f)Louise (f)

Ulises apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb UNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen