Nom: Eizan

Origen i significat

El nom Eizan no és comú i pot tenir orígens diversos, però un dels més probables és el seu origen japonès. En japonès, els noms són sovint formats per la combinació de kanjis (caràcters que representen paraules o conceptes), i per tant, el significat d'Eizan pot variar segons els kanjis utilitzats en la seva composició. Per exemple, pot significar "muntanya" si es fa servir el kanji 山 (yama), que té aquest significat.

És important destacar que sense conèixer els kanjis específics que formen el nom en el seu context original, el significat pot ser incert. En alguns casos, noms com Eizan podrien ser creats amb una combinació de sons que els progenitors troben atractius o que tenen un significat personal per a ells, sense que aquests tinguin un significat àmpliament reconegut.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Eizan a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3885 de 59.142 noms
  • Freqüència: 89 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 630 de 1.448 noms
  • Freqüència: 11 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,2 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Neizan (m)Izan (m)Eidan (m)Elian / Elián (m)Ian (m)Izhan (m)Neyzan (m)Eithan (m)Yerian (m)Rizwan (m)

Eizan apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ENoms originals de nenNoms originalsNoms de nen