Nom: Èdgard / Edgard

Origen i significat

El nom Edgard és una variant d'Edgar, que té un origen germànic i es compon de dos elements: "ead", que significa "ric, feliç" i "gar", que significa "llança". Aquesta combinació podria interpretar-se com "el que protegeix la seva riquesa amb una llança" o de manera més lliure, com "guerrer afortunat". El nom va ser popularitzat a Anglaterra per sant Edgar, que va ser rei al segle X, i després per Edgar Allan Poe, l'escriptor nord-americà del segle XIX.

La variant Edgard és menys comuna que la forma original, però comparteix els mateixos elements fonamentals i connotacions. Aquest nom pot ser triat per aquells que busquen una versió lleugerament diferent del més tradicional Edgar, mantenint la força i la ressonància històrica del seu significat original.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Èdgard / Edgard a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3185 de 59.142 noms
  • Freqüència: 119 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Edgar (m)Eduard (m)Edward (m)Eduardo (m)Gerard (m)Genard (m)Adelard (m)Henard (m)Gerad (m)Leonard (m)

Èdgard / Edgard apareix en aquestes llistes

Noms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen