Nom: Gerad

Origen i significat

El nom Gerard (de vegades escrit com Gerad) té un origen germànic, format per la unió de les paraules "ger" que significa "llança" i "hard" que significa "fort", "valent" o "coratjós". Per tant, Gerard podria interpretar-se com a "fort amb la llança" o "valent amb la llança", una clara referència a les qualitats d'un guerrer o combatent de l'època en què es va originar el nom.

Aquest nom va ser portat per nombrosos sants i nobles durant l'edat mitjana, i va arribar a ser popular a diverses regions d'Europa, incloent Catalunya. La variant Gerad podria ser una simplificació o una forma dialectal del nom Gerard, mantenint essencialment el mateix significat i origen.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Gerad a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 26.262 de 59.142 noms
  • Freqüència: 8 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Gerald (m)Gerard (m)Gerardo (m)Gerai (m)Geray (m)Germà (m)Genard (m)Germán (m)Gervàs (m)Gerda (f)

Gerad apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb GNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen