Nom: Eduardo

Origen i significat

El nom Eduardo és d'origen germànic i es compon dels elements "ead", que significa "riquesa" o "fortuna", i "weard", que significa "guardià" o "protector". Per tant, Eduardo podria interpretar-se com el "guardià de la riquesa" o "aquell que protegeix la fortuna". És la versió en castellà del nom anglès Edward, que ha estat portat per reis i membres de la reialesa, augmentant la seva connotació de noble i distingit.

El nom ha mantingut una presència notable a través de la història, amb figures històriques com Eduard I d'Anglaterra i diversos sants que han portat aquest nom. La seva forma femenina corresponent seria Eduarda, tot i que és menys comú. En algunes cultures, el nom Eduardo també és abreujat com Ed o Eddy, proporcionant una forma més col·loquial o afectuosa de referir-se a aquells que porten aquest nom.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Eduardo a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 137 de 59.142 noms
  • Freqüència: 11.830 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 1,52 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 630 de 1.448 noms
  • Freqüència: 11 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,2 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Eduard (m)Gerardo (m)Èdgard / Edgard (m)Edward (m)Eudaldo (m)Bernardo (m)Leonardo (m)Abelardo (m)Edu (m)Eduarda (f)

Eduardo apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ENoms llargs de nenNoms llargsNoms de nen