Nom: Gerard

Origen i significat

El nom Gerard és d'origen germànic i es pot descompondre en els elements "ger" que significa "llança" i "hard" que significa "fort" o "valent". Així, el nom Gerard podria interpretar-se com "aquell que és fort amb la llança" o "guerrer valent", suggerint una persona de gran coratge i habilitat en el combat.

Aquest nom va arribar a ser popular a través d'Europa durant l'Edat Mitjana, probablement difós per la noblesa i la cavalleria, i ha estat portat per diversos sants i nobles al llarg de la història. El nom Gerard ha mantingut una certa constància en l'ús al llarg dels segles i ha donat lloc a diverses variants en diferents llengües.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Gerard a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 81 de 59.142 noms
  • Freqüència: 18.923 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 2,43 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 91 de 1.448 noms
  • Freqüència: 94 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 1,73 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Gerardo (m)Gerad (m)Gerald (m)Genard (m)Bernard (m)Geremar (m)Gerai (m)Geray (m)Èdgard / Edgard (m)Germà (m)

Gerard apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb GNoms catalans de nenNoms catalansNoms de nen