Nom: Cristino

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Cristino a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3539 de 59.142 noms
  • Freqüència: 101 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Cristián (m)Cristhian (m)Cristià (m)Christian (m)Crisant (m)Cristóbal (m)Celestino (m)Cristofer / Crístofer (m)Cristòfol (m)Cristòfor (m)

Cristino apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb CNoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen