Nom: Christian

Origen i significat

El nom Christian prové del llatí "Christianus", que significa "seguidor de Crist" o "pertanyent a Crist". És un nom de gran tradició en la cultura cristiana i s'ha utilitzat àmpliament des de l'època del Imperi Romà, quan va començar a ser adoptat per aquells que es convertien al cristianisme.

A més, el nom Christian ha estat popular en molts països de tradició cristiana al llarg dels segles i es pot trobar en diferents formes en diverses llengües, com Cristià en català, Christophe en francès o Cristiano en italià i portuguès. La seva difusió a nivell mundial també s'ha vist influenciada per personatges històrics i contemporanis que han portat aquest nom, conferint-li una sensació d'universalitat i tradició.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Christian a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 316 de 59.142 noms
  • Freqüència: 3.833 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,49 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 870 de 1.448 noms
  • Freqüència: 7 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,13 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Cristián (m)Cristhian (m)Cristià (m)Kristian (m)Chris (m)Cristino (m)Crisant (m)Tian (m)Christina (f)Christine (f)

Christian apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb CNoms llargs de nenNoms llargsNoms de nen