Nom: Cristóbal

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Cristóbal a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 312 de 59.142 noms
  • Freqüència: 3.861 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,5 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Cristòfol (m)Cristià (m)Cristián (m)Cristino (m)Crisant (m)Cristhian (m)Cristofer / Crístofer (m)Cristòfor (m)Cristobalina (f)Cristopher (m)

Cristóbal apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb CNoms llargs de nenNoms llargsNoms de nen